Stylizacja rzęs


Gabinet partnerski

METODA LIGHT VOLUME- (2-3 rzęsy do 1 naturalnej),
To kolejny krok w przedłużaniu rzęs.
Po opanowanej metodzie 1:1, stanowi wprowadzenie do tworzenia małych objętości.

DLA KOGO JEST SZKOLENIE

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które wykonują już aplikację metodę 1 do 1 (co najmniej 3 miesiące)
i chcą nauczyć się przedłużać rzęsy metodami objętościowymi. Kwalifikacją na to szkolenie jest przesłanie
swoich prac oraz certyfikat ukończenia szkolenia stacjonarnego z metody 1 do 1.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest poznanie nowych technik przedłużania rzęs. Jest to wprowadzenie w metod
zwiększających objętość rzęs naturalnych. Jest to doskonały fundament, by w przyszłości pracować
zaawansowanymi technikami objętościowymi.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnik dowie się: o przeciwwskazaniach do zabiegu, jakie są zasady bezpieczeństwa w trakcie zabiegu, jakie produkty potrzebne będą do stylizacji rzęs oraz jaki jest ich skład. O prawidłowej stylizacji rzęs, jak wygląda aplikacja krok po kroku, o braku trwałości aplikacji oraz tego przyczyny. Jak prawidłowo dobrać długość, grubość i skręt sztucznych rzęs, jak pracować rzędowo, jak tworzyć kępki 2D i 3D, oraz jak stworzyć kuferek stylisty.
Uczestnik będzie potrafił: przygotować rzęsy naturalne do zabiegu, prawidłowo doklejać rzęsy sztuczne (w odpowiednim odstępie, kierunku, z prawidłową powierzchnia łączenia, z odpowiednią ilością kleju), dopasować odpowiednie modelowanie do danej klientki, dokonać prawidłowej analizy kształtu oka klientki, radzić sobie w przypadku alergii, pracować metodami objętościowymi.
Uczestnik będzie potrafił pracować z klientem oraz będzie dążył do samodoskonalenia i samorozwoju poprzez aktualizowanie posiadanej wiedzy i podnoszenie własnych umiejętności.

JAK WYGLĄDA SZKOLENIE

Szkolenie trwa 2 dni (2x po 6h)
Dzień pierwszy
Zaczynamy o godzinie 9.00
Przekazanie wiedzy teoretycznej w zakresie:

– test wiedzy przed szkoleniem;
– prawidłowego przyklejania rzęs;
– przeciwwskazań do zabiegu;
– zasad bezpieczeństwa w trakcie zabiegu;
– produktów potrzebnych do stylizacji rzęs oraz ich składu;
– prawidłowej stylizacji rzęs;
– wykonania aplikacji rzęs krok po kroku;
– nieprawidłowego trzymania się aplikacji;
– łączenia ze sobą różnych skrętów;
– doboru długości, grubości i skrętu rzęs sztucznych;
– pracy rzędowo;
– tworzenia kępek 2D i 3D;
– pracy metodami objętościowymi;
– stworzenia kuferka stylisty;
– nauka pracy z klientem;
– test wiedzy po szkoleniu.
Zakończenie o godzinie 15.00

Dzień drugi
Zaczynamy o godzinie 9:00
Zajęcia praktyczne obejmują pracę na gąbce – nauka tworzenia kępek 2D i 3D trzema metodami.

Zajęcia praktyczne obejmują pracę na modelce:

– przygotowanie rzęs naturalnych do zabiegu,
– prawidłowe doklejanie rzęs sztucznych (w odpowiednim odstępie, kierunku, z odpowiednią powierzchnią łączenia, z odpowiednią ilością kleju),
– dopasowanie odpowiednich rzęs do danej klientki,
– dokonanie prawidłowej analizy kształtu oka klientki,
– radzenie sobie w przypadku alergii, pracy metodami objętościowymi.
Zakończenie o godzinie 15:00

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Na poziomie wiedzy, uczestnik:

 • potrafi prawidłowo przyklejać rzęsy;
 • zna przeciwskazania do zabiegu;
 • zna zasady bezpieczeństwa w trakcie zabiegu;
 • zna produkty potrzebne do stylizacji rzęs oraz ich składy;
 • potrafi prawidłowo stylizować rzęsy;
 • potrafi wykonać aplikację rzęs krok po kroku;
 • zna zasady nieprawidłowego trzymania się aplikacji, doboru długości, grubości i skrętu rzęs sztucznych;
 • potrafi łączyć ze sobą różne skręty, pracować rzędowo, tworzyć kępki 2D i 3D, pracować metodami objętościowymi,
 • potrafi stworzyć kuferka stylisty;

Na poziomie umiejętność, uczestnik:

 • potrafi przygotować rzęsy naturalne do zabiegu,
 • potrafi prawidłowo doklejać rzęsy sztuczne (w odpowiednim odstępie, kierunku,
  z odpowiednią powierzchnią łączenia, z odpowiednią ilością kleju);
 • potrafi dopasować odpowiednie rzęsy do danej klientki;
 • potrafi dokonać prawidłowej analizy kształtu oka klientki;
 • potrafi radzić sobie w przypadku alergii;
 • potrafi pracować podstawowymi metodami objętościowymi.

Na poziomie kompetencji społecznych, uczestnik:

 • w zakresie pracy z klientem samodoskonali i sam się rozwija poprzez aktualizowanie posiadanej wiedzy i podnoszenie własnych umiejętności.

FORMA I METODY PRACY:

Wykład, konsultacje, zadania praktyczne – indywidualna praca na gąbkach i modelkach pokazowych.

INFORMACJE DODATKOWE:

Organizator zapewnia wszelkie niezbędne materiały i produkty do wykonania ćwiczeń praktycznych.
Szkolenie odbywać się będzie w bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy dla instruktora i uczestników.
W grupie szkoleniowej jest maksymalnie 6 osób. Małe grupy wynikają z indywidualnego podejścia do uczestnika.

KOSZT SZKOLENIA

1800 zł brutto/osobę
Istnieje możliwość refundacji kosztów szkolenia nawet do 80% dla przedsiębiorców i osób zatrudnionych w małym
przedsiębiorstwie, a także 100% dofinansowania dla osób bezrobotnych.
Istnieje również możliwość rozłożenia kosztów szkolenia na raty.
Po więcej informacji zapraszam do kontaktu.
e-mail: trendlashes.pl@gmail.com

PO SZKOLENIU, UCZESTNIK:

– przynależy do zamkniętej grupy kursantów
– ma opiekę oraz kontakt z Instruktorem
– otrzymuje certyfikat oraz dyplom udziału w szkoleniu
– zniżki do sklepu stacjonarnego oraz internetowego (www.trendlashes.pl) z akcesoriami do stylizacji rzęs i brwi
Organizator szkolenia zapewnia na szkoleniu zimne przekąski oraz napoje, a także obiad.

METODA CLASIK 1 do 1 (1 rzęsa do 1 rzęsy naturalnej)
Jest to podstawowa i najtrudniejsza technika w stylizacji rzęs.
DLA KOGO JEST SZKOLENIE
Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących, niedoświadczonych, a także dla osób, które nie czują się jeszcze dość pewnie w podstawach stylizacji rzęs.
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest poznanie jednej z najtrudniejszych technik przedłużania rzęs.
CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczestnik dowie się: o podstawach bezpieczeństwa i higieny pracy. o pozycji klientki i stylistki, jak
przygotować rzęsy naturalne do stylizacji, jak dobrać odpowiednie modelowanie, pozna materiały i
preparaty oraz ich skład, a także podejście do klienta i przeprowadzenie z nim rozmowy kwalifikacyjnej.
Uczestnik będzie potrafił: przygotować rzęsy naturalne do zabiegu, prawidłowo doklejać rzęsy sztuczne (w odpowiednim odstępie, kierunku, z prawidłową powierzchnia łączenia, z odpowiednią ilością kleju), dopasować odpowiednie modelowanie do danej klientki, dokonać prawidłowej analizy kształtu oka klientki, radzić sobie w przypadku alergii.
Uczestnik będzie potrafił pracować z klientem oraz będzie dążył do samodoskonalenia i samorozwoju poprzez aktualizowanie posiadanej wiedzy i podnoszenie własnych umiejętności.

JAK WYGLĄDA SZKOLENIE

Szkolenie trwa 3 dni (3x po 6h)
Dzień pierwszy i drugi
Zaczynamy o godzinie 9.00
Przekazanie wiedzy teoretycznej w zakresie:

– nazewnictwa;
– cyklu wzrostu rzęs naturalnych;
– materiałoznawstwa;
– prawidłowego przyklejania rzęs;
– zasad bezpieczeństwa w trakcie zabiegu;
– wskazania i przeciwwskazania do wykonania stylizacji rzęs;
– alergie i choroby oczu;
– prawidłowej stylizacji rzęs;
– przyczyn nieprawidłowego trzymania się aplikacji;
– doboru długości, grubości i skrętu rzęs sztucznych;
– technik przyklejania rzęs;
– stworzenia kuferka stylisty oraz miejsca pracy;
– nauka pracy z klientem;
– test wiedzy po szkoleniu.

Zakończenie o godzinie 15.00
Dzień trzeci
Zaczynamy o godzinie 9:00
Zajęcia praktyczne obejmują pracę na gąbce oraz włosie (nitce)

– nauka przyklejania rzęs;
– nauka pracy z klejem;

Zajęcia praktyczne obejmują pracę na modelce:

– przygotowanie rzęs naturalnych do zabiegu,
– prawidłowe doklejanie rzęs sztucznych (w odpowiednim odstępie, kierunku, z odpowiednią powierzchnią łączenia, z odpowiednią ilością kleju),
– dopasowanie odpowiednich rzęs do danej klientki,
– dokonanie prawidłowej analizy kształtu oka klientki,

Zakończenie o godzinie 15:00

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Na poziomie wiedzy, uczestnik:

 • potrafi prawidłowo przyklejać rzęsy;
 • zna przeciwskazania do zabiegu;
 • zna zasady bezpieczeństwa w trakcie zabiegu;
 • zna produkty potrzebne do stylizacji rzęs oraz ich składy;
 • potrafi prawidłowo stylizować rzęsy;
 • potrafi wykonać aplikację rzęs krok po kroku;
 • zna zasady nieprawidłowego trzymania się aplikacji, doboru długości, grubości i skrętu rzęs sztucznych;
 • potrafi stworzyć kuferka stylisty;

Na poziomie umiejętność, uczestnik:

 • potrafi przygotować rzęsy naturalne do zabiegu,
 • potrafi prawidłowo doklejać rzęsy sztuczne (w odpowiednim odstępie, kierunku, z odpowiednią powierzchnią łączenia, z odpowiednią ilością kleju);
 • potrafi dopasować odpowiednie rzęsy do danej klientki;
 • potrafi dokonać prawidłowej analizy kształtu oka klientki;
 • potrafi radzić sobie w przypadku alergii i je rozpoznać;

Na poziomie kompetencji społecznych, uczestnik:

 • w zakresie pracy z klientem samodoskonali i sam się rozwija poprzez aktualizowanie posiadanej wiedzy i podnoszenie własnych umiejętności.

FORMA I METODY PRACY:

Wykład, konsultacje, zadania praktyczne – indywidualna praca na gąbkach i modelkach pokazowych.

INFORMACJE DODATKOWE:

Organizator zapewnia wszelkie niezbędne materiały i produkty do wykonania ćwiczeń praktycznych.
Szkolenie odbywać się będzie w bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy dla instruktora i uczestników.
W grupie szkoleniowej jest maksymalnie 6 osób. Małe grupy wynikają z indywidualnego podejścia do uczestnika.
KOSZT SZKOLENIA
2800 zł brutto/osobę
Istnieje możliwość refundacji kosztów szkolenia nawet do 80% dla przedsiębiorców i osób zatrudnionych w małym przedsiębiorstwie, a także 100% dofinansowania dla osób bezrobotnych.
Istnieje również możliwość rozłożenia kosztów szkolenia na raty.
Po więcej informacji zapraszam do kontaktu.
e-mail: trendlashes.pl@gmail.com

PO SZKOLENIU, UCZESTNIK:

– przynależy do zamkniętej grupy kursantów
– ma opiekę oraz kontakt z Instruktorem
– otrzymuje certyfikat oraz dyplom udziału w szkoleniu
– zniżki do sklepu stacjonarnego oraz internetowego (www.trendlashes.pl) z akcesoriami do stylizacji rzęs i brwi

Organizator szkolenia zapewnia na szkoleniu zimne przekąski oraz napoje, a także obiad.
ROCZNA SZKOŁA STYLIZACJI RZĘS & BRWI
Jest to idealne rozwiązanie dla tych osób, które chcą poświęcić swój czas w kompleksowe wykształcenie w dziedzinie stylizacji rzęs i brwi.

DLA KOGO JEST SZKOLENIE

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących, niedoświadczonych, średniozaawansowanych a także dla, którzy nie czują się jeszcze dość pewnie w pracy jako stylista stylizacji rzęs i brwi.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest kompleksowe wykształcenie w dziedzinie przedłużania rzęs oraz stylizacji brwi możliwymi dostępnymi na rynku technikami.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnik dowie się: o podstawach bezpieczeństwa i higieny pracy, jak przygotować rzęsy naturalne lub brwi do stylizacji, jak dobrać odpowiednie modelowanie oka do klientki, pozna materiały i preparaty oraz ich skład, a także podejście do klienta i przeprowadzenie z nim rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnik będzie potrafił: samodzielnie prasować w charakterze stylisty rzęs i brwi.
Uczestnik będzie potrafił pracować z klientem oraz będzie dążył do samodoskonalenia i samorozwoju poprzez aktualizowanie posiadanej wiedzy i podnoszenie własnych umiejętności.

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA

Szkoła trwa 12 miesięcy z uwzględnieniem przerw świątecznych oraz przerwy wakacyjnej, składa się z dwóch semestrów.
Kursantowi przed rozpoczęciem semestru przedstawiony jest harmonogram zjazdów oraz Umowa o kurs. w Umowie zawarte są prawa i obowiązki organizatora oraz kursanta, sposób rozliczenia oraz inne niezbędne zapisy zabezpieczający obopólny interes obu stron. 

W ROCZNEJ SZKOLE PORUSZONE ZOSTANĄ ZAGADNIENIA ZAKRESU SZKOLEŃ:

z których uczestnik rocznej szkoły otrzyma certyfikat

– Podstawy stylizacji rzęs Metoda Classik 1 do 1
– przedłużanie rzęs metodami zwiększającymi objętość Light Volume
– przedłużanie rzęs metodami zwiększającymi objętość Mega Volume
– Modelowanie i stylizacji Efekt Kim K
– Modelowanie oczu skrętem L
– Modelowanie oczu skrętem M
– Modelowanie oczu Efekt Linera
– Modelowanie oczu Efekt Mokrych rzęs
– Zagęszczanie rzęs dolnych
– rzęsy kolorowe Art Color
– laminacja rzęs naturalnych
– laminacja brwi
– Geometria brwi oraz farbowanie
– Henna pudrowa
– Marketing oraz baza klientów w salonie stylizacji rzęs i brwi
– Mosty i protezy rzęsowe

Zajęcia zaczynają się o godzinie 9:00, a kończą się o godzinie 15.00
Odbywają się dwa razy w miesiącu po dwa dni (czwartek-piątek).
Informacje o naborze można uzyskać drogą mailową trendlashes.pl@gmail.com lub na stronie
www.szkolenia-agnieszkamadajczyk.pl

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Na poziomie wiedzy, uczestnik: 

– potrafi prawidłowo przyklejać rzęsy;
– na przeciwskazania do zabiegu;
– zna zasady bezpieczeństwa w trakcie zabiegu;
– zna produkty potrzebne do stylizacji rzęs i brwi oraz ich składy;
– potrafi prawidłowo stylizować rzęsy oraz brwi;
– potrafi wykonać aplikację rzęs krok po kroku;
– potrafi modelować i farbować brwi;
– zna zasady nieprawidłowego trzymania się aplikacji, doboru długości, grubości i skrętu rzęs sztucznych;
– potrafi stworzyć kuferka stylisty;
– zna zasady separacji rzęs;
– potrafi modelować oczy klientki za pomocą rzęs o skręcie L i M;
– potrafi uzupełnić i zrekonstruować powstałe ubytki z winy klienta;
– opanuje umiejętność przeprowadzania z klientem rozmów z zakresu pielęgnacji;
– zapozna się z zaleceniami sanepidu oraz dokumentacją i instytucjami pomagającymi w założeniu własnej działalności gospodarczej;
– opracuje własny regulamin obowiązujący w jego własnym gabinecie stylizacji rzęs i brwi.
Na poziomie umiejętność, uczestnik:
potrafi przygotować rzęsy naturalne oraz brwi do zabiegu, potrafi prawidłowo doklejać rzęsy sztuczne (w odpowiednim odstępie, kierunku, z odpowiednią powierzchnią łączenia, z odpowiednią ilością kleju);
– potrafi dopasować odpowiednie rzęsy do danej klientki
– potrafi dokonać prawidłowej analizy kształtu oka klientki;
– potrafi radzić sobie w przypadku alergii i je rozpoznać;
– potrafi laminować rzęsy i brwi;
-potrafi dobrać kolor do farbowania brwi za pomocą farbki lub henny;
-potrafi zagęścić rzęsy dolne;
– potrafi założyć własną działalność
– zna swoje prawa i obowiązki jako stylista rzęs i brwi;
– zna przepisy BHP
– potrafi zbudować bazę klientów i profesjonalnie się z nimi kontaktować.

Na poziomie kompetencji społecznych, uczestnik:
w zakresie pracy z klientem samodoskonali i sam się rozwija poprzez aktualizowanie posiadanej wiedzy i podnoszenie

 • własnych umiejętności.

FORMA I METODY PRACY:

Wykład, konsultacje, zadania praktyczne – indywidualna praca na gąbkach i modelkach pokazowych.

INFORMACJE DODATKOWE:

Organizator zapewnia wszelkie niezbędne materiały i produkty do wykonania ćwiczeń praktycznych. Szkolenie odbywać się będzie w bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy dla instruktora i uczestników.

W grupie szkoleniowej jest maksymalnie 6 osób. Małe grupy wynikają z indywidualnego podejścia do uczestnika.

KOSZT UDZIAŁU W ROCZNEJ SZKOLE STYLIZACJI RZĘS I BRWI

13.000,00 zł netto/osobę (PLUS 500 zł wpisowego brutto)
istnieją 4 formy rozliczeń
płatność jednorazowa (z rabatem 1000 zł)
płatność semestralna (z rabatem 500 zł)
płatność w 4 ratach (z rabatem 200 zł)
płatność miesięczna w kwocie 1080 zł
Istnieje możliwość refundacji kosztów szkolenia nawet do 80% dla przedsiębiorców i osób zatrudnionych w małym
przedsiębiorstwie, a także 100% dofinansowania dla osób bezrobotnych.
Istnieje również możliwość rozłożenia kosztów szkolenia na raty.
Po więcej informacji zapraszam do kontaktu.

e-mail: trendlashes.pl@gmail.com

PO SZKOLENIU, UCZESTNIK:

– przynależy do zamkniętej grupy kursantów
– ma opiekę oraz kontakt z Instruktorem
– otrzymuje certyfikat oraz dyplom udziału w szkoleniu
– zniżki do sklepu stacjonarnego oraz internetowego (www.trendlashes.pl) z akcesoriami do stylizacji rzęs i brwi

Organizator szkolenia zapewnia na szkoleniu zimne przekąski oraz napoje, a także obiad.

METODA VOLUME- (4 rzęs i więcej do jednej rzęsy naturalnej),

To kolejny krok w przedłużaniu rzęs.
Po opanowanej metodzie 1:1 oraz podstawowych objętości, stanowi wprowadzenie do tworzenia
wszystkich metod zwiększających objętość.

DLA KOGO JEST SZKOLENIE

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które wykonują już aplikację metodę 1 do 1 w stopniu zaawansowanym, opanowały technicznie małe objętości i chcą nauczyć się przedłużać rzęsy metodami zaawansowanymi. Kwalifikacją na to szkolenie jest przesłanie certyfikatu ukończenia szkolenia stacjonarnego z metod zwiększających objętość rzęs naturalnych.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest poszerzenie i udoskonalenie technik przedłużania rzęs zaawansowanymi technikami
objętościowymi.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnik dowie się: jak pracować rzędowo w pionie i w poziomie (czyli I i II stopnia), jak tworzyć kępki do średniej i dużej objętości, jak radzić sobie z trudnymi stylizacjami (asymetria oczu u klientki), mieszanie skrętów, uzupełnianie ubytków rzęs naturalnych  (mosty), zaawansowane modelowania oczu oraz jak stworzyć kuferek stylisty do udziału w mistrzostwach.
Uczestnik będzie potrafił: przygotować rzęsy naturalne do zabiegu, prawidłowo doklejać rzęsy sztuczne (w odpowiednim odstępie, kierunku, z prawidłową powierzchnia łączenia, z odpowiednią ilością kleju), dopasować odpowiednie modelowanie do danej klientki, poradzi sobie z asymetria u klientki, dokonać prawidłowej analizy kształtu oka klientki, radzić sobie w przypadku alergii a także z ubytkami rzęs naturalnych klientki, pracować zaawansowanymi metodami objętościowymi.
Uczestnik będzie potrafił pracować z klientem oraz będzie dążył do samodoskonalenia i samorozwoju poprzez aktualizowanie posiadanej wiedzy i podnoszenie własnych umiejętności.

JAK WYGLĄDA SZKOLENIE

Szkolenie trwa 2 dni (2x po 6h)
Dzień pierwszy
Zaczynamy o godzinie 9.00
Przekazanie wiedzy teoretycznej w zakresie:

– test wiedzy przed szkoleniem;
– prawidłowego przyklejania rzęs;
– zasad bezpieczeństwa w trakcie zabiegu;
– prawidłowej stylizacji rzęs;
– dopracowanie kącików wewnętrznych i zewnętrznych
– skracanie tempa pracy
– rozłożenie pracy w czasie aplikacji
– nieprawidłowego trzymania się aplikacji;
– łączenia ze sobą różnych skrętów;
– doboru długości, grubości i skrętu rzęs sztucznych;
– pracy rzędowo I i II stopnia
– tworzenia kępek od 4 do 12 rzęs do 1 naturalnej
– pracy metodami objętościowymi;
– stworzenia kuferka stylisty na mistrzostwa
– nauka pracy z klientem;
– test wiedzy po szkoleniu.

Zakończenie o godzinie 15.00
Dzień drugi
Zaczynamy o godzinie 9:00
Zajęcia praktyczne obejmują pracę na gąbce

– nauka tworzenia kępek różnymi technikami,
– ćwiczenia wykonania mostów na ubytkach rzęs.

Zajęcia praktyczne obejmują pracę na modelce:

– prawidłowe doklejanie rzęs sztucznych (w odpowiednim odstępie, kierunku, z odpowiednią powierzchnią łączenia, z odpowiednią ilością kleju),
– dopasowanie odpowiednich rzęs do danej klientki,
– dokonanie prawidłowej analizy kształtu oka klientki,

Zakończenie o godzinie 15:00

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Na poziomie wiedzy, uczestnik:

 • potrafi prawidłowo przyklejać rzęsy;
 • zna przeciwskazania do zabiegu;
 • zna zasady bezpieczeństwa w trakcie zabiegu;
 • zna produkty potrzebne do stylizacji rzęs oraz ich składy;
 • potrafi prawidłowo stylizować rzęsy;
 • potrafi wykonać aplikację rzęs krok po kroku;
 • zna zasady nieprawidłowego trzymania się aplikacji, doboru długości, grubości i skrętu rzęs sztucznych;
 • potrafi łączyć ze sobą różne skręty, pracować rzędowo, tworzyć kępki o różnej wielkości, pracować metodami objętościowymi,
 • potrafi stworzyć kuferka stylisty;

Na poziomie umiejętność, uczestnik:

 • potrafi przygotować rzęsy naturalne do zabiegu,
 • potrafi prawidłowo doklejać rzęsy sztuczne (w odpowiednim odstępie, kierunku,

z odpowiednią powierzchnią łączenia, z odpowiednią ilością kleju);

 • potrafi dopasować odpowiednie rzęsy do danej klientki;
 • potrafi dokonać prawidłowej analizy kształtu oka klientki;
 • potrafi radzić sobie w przypadku alergii;
 • potrafi pracować podstawowymi metodami objętościowymi.

Na poziomie kompetencji społecznych, uczestnik:

 • w zakresie pracy z klientem samodoskonali i sam się rozwija poprzez aktualizowanie posiadanej wiedzy i podnoszenie własnych umiejętności.

FORMA I METODY PRACY:
Wykład, konsultacje, zadania praktyczne – indywidualna praca na gąbkach i modelkach pokazowych.
INFORMACJE DODATKOWE:
Organizator zapewnia wszelkie niezbędne materiały i produkty do wykonania ćwiczeń praktycznych.
Szkolenie odbywać się będzie w bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy dla instruktora i uczestników.
W grupie szkoleniowej jest maksymalnie 6 osób. Małe grupy wynikają z indywidualnego podejścia do uczestnika.
KOSZT SZKOLENIA
2300 zł brutto/osobę
Istnieje możliwość refundacji kosztów szkolenia nawet do 80% dla przedsiębiorców i osób zatrudnionych w małym
przedsiębiorstwie, a także 100% dofinansowania dla osób bezrobotnych.
Istnieje również możliwość rozłożenia kosztów szkolenia na raty.
Po więcej informacji zapraszam do kontaktu.
e-mail: trendlashes.pl@gmail.com
PO SZKOLENIU, UCZESTNIK:

– przynależy do zamkniętej grupy kursantów
– ma opiekę oraz kontakt z Instruktorem
– otrzymuje certyfikat oraz dyplom udziału w szkoleniu
– zniżki do sklepu stacjonarnego oraz internetowego (www.trendlashes.pl) z akcesoriami do stylizacji rzęs i brwi
Organizator szkolenia zapewnia na szkoleniu zimne przekąski oraz napoje, a także obiad. 

ADRES